Huurverhoging

De kale huurprijs gaat elk jaar iets omhoog. Deze eenmalige huurverhoging
gaat steeds op 1 juli in.

De overheid stelt de kaders vast en op basis van de kaders bepaalt Wonen MiddenDelfland de nieuwe huurprijs. Hierover hebben wij natuurlijk eerst overleg met de huurdersverenigingen.

Over de geplande huurverhoging ontvangt u elk jaar vóór 1 mei van ons een brief en een huurkrant en huurwijzer. Als u het niet met de verhoging eens bent, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij ons. Check eerst voor de voorwaarden de website van de Huurcommissie. Wij raden u aan wel eerst te controleren of uw bezwaar kans van slagen heeft. Dat is bijvoorbeeld niet het geval op grond van technische gebreken aan de woning.

Meer over huur en huur betalen leest u in de gelijknamige folder.

Snel naar

Pijl