Disclaimer

De gegevens op deze website zijn alleen bedoeld om informatie te verschaffen over Wonen Midden-Delfland en over onze activiteiten.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de website. Ook mogen we de informatie zonder vooraankondiging en op elk moment wijzigen of intrekken.