In 2022 werkten wij voor het eerst langs de lijnen van ons nieuwe Koersplan, dat wij als titel 'Meer dan wonen' meegaven. We formuleerden als missie: 'Wonen Midden-Delfland biedt duurzaam en betaalbaar wonen voor en met huurders, woningzoekenden en stakeholders in de regio Haaglanden'. 

De resultaten kunt u hier lezen in ons Jaarverslag 2022. Enkele voorbeelden uit ons Jaarverslag:

Duurzaamheid

We moeten met elkaar duurzamer gaan leven voor het behoud van onze planeet. Wij als Wonen Midden-Delfland moeten de komende jaren nog ruim een kwart van onze woningen beter isoleren. En we gaan door met het plaatsen van zonnepanelen; in 2022 hebben we daarin flinke stappen gezet. 

Klik hier voor het interview met Angelika Thijssen. 

Betaalbaarheid

De druk op de maandelijkse uitgaven van onze huurders neemt toe, terwijl de inkomens van veel onze huurders minder hard stijgen. Een deel van hen heeft moeite om grip te houden op uitgaven; wij hebben hierin een signalerende rol te vervullen. Waar nodig en mogelijke treffen we betalingsregelingen.

Klik hier voor het interview met Carla Groen.

Zichtbaarheid in de wijk

Maatschappelijke organisaties hebben zich de afgelopen jaren steeds meer teruggetrokken uit wijken en dorpen. Voor onze bewoners is professionele ondersteuning bij prettig samenleven minder dichtbij. Zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn en handelen als dat moet wordt door bewoners enorm gewaardeerd. Wonen Midden-Delfland voorziet hierin met de inzet van wijkbeheerder Anita de Bruin.

Klik hier voor het interview met Anita de Bruin.