IN DECEMBER ALTIJD MEER BETALINGSPROBLEMEN

Carla Groen is medewerker Financiën bij Wonen Midden-Delfland. Zij krijgt veel te maken met huurachterstanden. “Aan het eind van het jaar loopt het altijd op, dat is in de Kerstmaand altijd het geval. Maar eind 2022 was het erger dan anders. Dat had onder meer te maken met de energiecrisis: voordat het prijsplafond werd ingevoerd, werden enorme voorschotbedragen opgelegd door de energieleveranciers.”

Als er een betaalachterstand wordt vastgesteld, stuurt Wonen Midden-Delfland na één maand een normale herinnering. Wanneer dat niet werkt, gaan er twee keer per maand herinneringen uit. Er wordt vervolgens contact gezocht met de betreffende huurder door het sociaal team van Wonen Midden-Delfland en hij of zij wordt aangemeld bij Vroegsignalering van de gemeentes. “We vragen dan of degene waar het om gaat bekend is bij de gemeente. Ik hoor graag het hele verhaal. Soms zie je dat problemen tijdelijk zijn en kun je een betaalafspraak maken. Bij multiproblematiek melden we iemand aan bij het maatschappelijk team van de gemeente.”

In een enkel geval krijgt een bewoner het advies om zich in te schrijven bij Woonnet Haaglanden om op zoek te gaan naar een woning die beter betaalbaar is. Maar de meeste mensen blijven liever zitten waar ze zitten. “We maken alleen haalbare betaalafspraken, met mensen die écht willen. Want als de wil ontbreekt gaat het niet werken. Betalingsafspraken zijn gekoppeld aan een einddatum. Eerst moesten betaalachterstanden binnen een half jaar ingelopen zijn, nu mag dat ook wel eens een jaar zijn.”

Tegenwoordig ziet Carla ook veel zzp’ers in de problemen komen. “Dan is een opdracht uitgevoerd en zegt de opdrachtgever dat er geen geld meer is. En er zijn veel zzp’ers zonder buffer, dus die kunnen zo’n klap niet opvangen. Ook bij ziekte raken sommige zzp’ers snel in de financiële problemen.”

Het kan even duren, maar in 90% van de gevallen komt het goed. “Als dat niet het geval is, geven wij een zaak uiteindelijk in handen van een deurwaarder en kan uitzetting volgen. Dat gebeurt gelukkig maar heel weinig,” vertelt Carla.

In 2022 waren er drie huisuitzettingen, waarvan er maar een het gevolg was van een betaalachterstand. In 2023 nemen de problemen wel toe, denkt Carla. “Omdat de kosten voor het dagelijks leven blijven stijgen, krijgen meer mensen betaalproblemen. Dat leidt niet alleen tot huurachterstanden: mensen bezuinigen op hun stookkosten, wat tot schimmelvorming in de woning, of zelfs ziekte bij de mensen kan leiden. Met alle gevolgen van dien!”

Voor Wonen Midden-Delfland blijft het uitgangspunt hetzelfde: de corporatie streeft naar zo min mogelijk huurachterstanden en doet er alles aan om huisuitzetting te voorkomen.

Ons volledig Jaarverslag 2022 kunt u hier lezen.