Persbericht- Verduurzaming Oranjebuurt in Den Hoorn afgerond

VERDUURZAMING ORANJEBUURT IN DEN HOORN AFGEROND:
HELE BEZIT GEMIDDELD LABEL B

Wonen Midden-Delfland (WMD) investeert in het verduurzamen van haar woningen, onder meer omdat in 2050 de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal moet zijn. Met het afronden van de verduurzaming van 57 woningen in Den Hoorn heeft het gehele bezit van WMD eind 2020 gemiddeld het energielabel B, ofwel een gemiddelde energie-index lager dan 1,4. Hiermee voldoet WMD als een van de weinige woningcorporaties in Nederland aan de Aedes-doelstelling: gemiddeld label B in 2020. Extra bijzonder is dat de investeringen in verduurzaming zonder huurverhoging zijn uitgevoerd.

Isolatie en zonnepanelen
WMD is in september 2020 gestart met het verduurzamen van de 57 huurwoningen uit de jaren 60 van de vorige eeuw, dichtbij het centrum van Den Hoorn. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het isoleren van de begane grondvloer, de spouwmuur en het dak. Ook werd nieuwe dubbele beglazing aangebracht. Een aantal bewoners maakte gebruik van de mogelijkheid om tegen een maandelijkse vergoeding zonnepanelen aan te laten brengen.

 

 

Verduurzamen vergroot betaalbaarheid
Het verduurzamen van dit complex past in het beleid van WMD om de woningen op een beter niveau van energiebesparing te brengen. Hiermee draagt WMD niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan meer wooncomfort, minder energieverbruik en lagere energielasten voor huurders. Zo vergroot WMD door te verduurzamen de betaalbaarheid van het wonen.

Plannen 2021
Om de stap van label B naar CO2-neutraal te maken heeft WMD een beleidskader duurzaamheid ontwikkeld, dat handvatten geeft om de gehele verduurzamingsopgave waar de corporatie voor staat in goede banen te leiden. Voor 2021 heeft WMD in ieder geval het verduurzamen van twee complexen in Maasland met in totaal 63 woningen op het programma staan. Daarnaast levert WMD, samen met haar huurders, een bijdrage aan de totstandkoming van de transitievisie warmte van de gemeente Midden-Delfland.

Snel naar

Pijl