Afmelden energielabels en conditiemeting

Energielabels
Energielabels (E-labels) hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Vanaf 2021 komen de eerste labels in aanmerking voor vernieuwing. E-labels zijn nodig voor het zorgvuldig bepalen van de woningwaardering. Ook monitoren we met de energielabels de energieprestatie van onze woningvoorraad.

Bij een verhuring of verkoop moeten we een geldig energielabel kunnen overleggen. Zittende huurders kunnen op basis van een verlopen energielabel bezwaar aantekenen tegen de hoogte van hun huurprijs. Kortom, het actueel houden van onze energielabels is noodzakelijk. Voor de labels die in 2021 verlopen heeft Wonen Midden-Delfland opdracht gegeven aan Atriensis om de woningen op te nemen en af te melden. Mocht uw woning in 2021 opnieuw afgemeld moeten worden, krijgt u daar bericht over.

Conditiemeting
Conditiemeting (NEN 2767) is voor veel vastgoedeigenaren het instrument om de technische kwaliteit van hun vastgoed in kaart te brengen. Zo ook voor Wonen Midden-Delfland. Voordelen van deze methodiek is het dat op een genormeerde en eenduidige manier de kwaliteit worden gemeten. Tegelijkertijd biedt de methodiek de mogelijkheid om conditie-afhankelijk onderhoud te plannen waarbij start- en uitvoeringsjaren gekoppeld worden aan conditiescores en gewenste kwaliteitsniveau’s.

Veelal wordt ervoor gekozen om enkel het casco (gevel en dak) via conditiemeting in beeld te brengen. De complexen van Wonen Midden-Delfland worden elke 3 jaar geïnspecteerd volgens deze methodiek. In het eerste en tweede kwartaal van 2021 is aan HELIX opdracht verstrekt om voor 1/3 van onze complexen deze metingen uit te voeren. De inspecteurs hoeven niet in uw woning te zijn maar zijn voorzien van een “loopbrief” van Wonen Midden-Delfland en kunnen zich desgewenst legitimeren.

Snel naar

Pijl