Belanghouders

Regelmatig hebben wij overleg met onze belanghouders. Feitelijk zijn dit alle mensen die zijn betrokken bij Wonen Midden-Delfland.

Belanghouders zijn onder anderen de huurders, huurdersverenigingen, bewonerscommissies, de Klankbordgroep, medewerkers, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, aannemers, financiële instellingen en toezichthouders.

Wij stellen ieders mening zeer op prijs. Om die reden voeren wij regelmatig overleg met de belanghouders. Hiernaast stellen we een aantal aan u voor. Klik op de links voor meer informatie.

Snel naar

Pijl