Bijzondere doelgroepen

Heeft u een lichamelijke handicap? Bent u ouder van een jongvolwassene met een geestelijke handicap of een vorm van autisme die graag zelfstandig wil wonen? In Schipluiden kunt u terecht bij drie bijzondere woonvormen.

Fokus
In Schipluiden Korpershoek biedt Fokus aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke handicap die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen. De woning huurt u van Wonen Midden-Delfland. De assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen komt van Fokus. De combinatie van een aangepaste woning met 24-uurs dienstverlening op afroep en op aanwijzing geeft u de kans om zelf de regie over uw leven te houden. Om voor een Fokuswoning in aanmerking te komen, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. En uzelf op de wachtlijst van Fokus laten
registreren. Fokus kent geen leeftijdsgrenzen. U mag de woning ook samen met uw partner of gezin bewonen.

De voorwaarden en overige informatie vindt u in de folder en op de website van Fokus. Bellen mag ook: 050 – 521 72 72 (alleen tijdens kantooruren).

WIMD
Woon Initiatief Midden-Delfland, in het kort WIMD, is een particulier wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Wanneer deze groep op zichzelf wil gaan wonen, zijn ze meestal afhankelijk van woongemeenschappen of tehuizen (ver) buiten het eigen Midden-Delfland. En dus uit de buurt van familie, vrienden en de vertrouwde omgeving. Enkele ouders hebben daarom de stichting WIMD opgericht. Hun ideeën over wonen en zorg kwamen samen in Woonvreugd, in nauw overleg met de gemeente en Wonen Midden-Delfland. Hier kunnen twaalf jongvolwassenen zelfstandig in hun vertrouwde omgeving wonen. De zorg is uitbesteed aan Ipse de Bruggen, zie hun website voor meer informatie. Wij beheren de woningen.

Woondroom
Woondroom Schipluiden is een zelfstandige woonvorm voor jongvolwassenen met ASS, een vorm van autisme. In een bestaand complex van 32 huurappartementen van Wonen Midden-Delfland stellen wij zeven appartementen beschikbaar voor Woondroom. Een daarvan gebruikt Woondroom als gezamenlijke woonkamer en kantoor voor de begeleiding. De geboden begeleiding is maatwerk; de financiering gebeurt vanuit een PGB. Onder begeleiding worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd en zes dagen per week eten de bewoners met elkaar in de huiskamer. Ook Woondroom is een initiatief van ouders. Zij blijven betrokken en denken mee over het beleid.

Ga naar de website van Woondroom indien u meer wilt weten over het initiatief en de eventuele beschikbaarheid van een woning.

Snel naar

Pijl