Huuraanpassing

Ieder jaar past Wonen Midden-Delfland de huur aan per 1 juli. Wij volgen hierbij de wettelijke kaders van de overheid. Samen met de Huurdersverenigingen hebben we het Huurbeleid 2020 opgesteld.

Vóór 1 mei 2020 ontvangt u van ons een voorstel voor de huuraanpassing per 1 juli 2020. Als u het niet met de verhoging eens bent, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij ons. Lees hiervoor eerst de voorwaarden op de website van de Huurcommissie door. Wij raden u aan eerst te controleren of uw bezwaar kans van slagen heeft. Dat is bijvoorbeeld niet het geval op grond van technische gebreken aan de woning.

Corona
Wij realiseren ons dat dit een vreemde periode is die voor iedereen in het teken staat van de uitbraak van het coronavirus. Toch kiezen we ervoor om de huuraanpassing door te laten gaan. Want met de huurinkomsten onderhouden en verduurzamen wij onze woningen en zorgen wij ervoor dat u ook in de toekomst kunt genieten van een goede en betaalbare huurwoning.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huuraanpassing in verband met de coronacrisis. Heeft u door de coronacrisis problemen met het betalen van uw huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Huuraanpassing 2020

Van de overheid mogen wij de kale huur van uw woning dit jaar met maximaal 5,1% verhogen. Dit doen wij niet. In overleg met de beide Huurdersverenigingen passen wij een gematigd huurprijsbeleid toe met huuraanpassingen tussen 2,0% en 4,5%. De totale huuraanpassing over 2020 bedraagt 2,8%.
Hoe de huuraanpassing voor uw woning berekend wordt kunt u teruglezen in de bijlage Veel gestelde vragen Huuraanpassing 2020.


Huurkrant 2020 en Huurwijzer 2020
Wonen Midden-Delfland heeft oog voor duurzaamheid. Wij vinden het zonde als wij u een iets meesturen wat ongelezen in de papierbak verdwijnt. Als proef ontvangen huurders uit Maasland daarom dit jaar niet de Huurwijzer 2020. Wanneer huurders deze wel willen hebben kunnen ze deze afhalen op ons kantoor. Op verzoek wordt de Huurwijzer 2020 ook per post thuisgestuurd. Neem hierover contact met ons op.

Regelingen
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat wij maatwerk toepassen voor huurders die relatief te duur wonen. Wonen Midden-Delfland heeft drie regelingen om die huurders tegemoet te komen.

Let op: Voor al deze regelingen geldt dat u zelf moet aantonen dat u hiervoor mogelijk in aanmerking komt. Dit doet u door de verplicht aan te leveren documenten van alle bewoners van uw adres met uw verzoek mee te sturen. Welke documenten dit zijn staat op het formulier.


Inkomen op bijstandsniveau
Heeft een in komen op bijstandsniveau en een huuraanpassing gekregen die meer is dan 2,0%, dan kunt u ons vragen om een lagere huuraanpassing. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier:

Huurbevriezing
Is uw huishoudinkomen gedaald of heeft u te weinig inkomen om de huur te voldoen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor huurbevriezing. Huurbevriezing betekent dat wij uw huur niet verhogen, maar u in dat jaar hetzelfde huurbedrag blijft betalen. Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

-      U woont in een sociale huurwoning;
-      U betaalt meer dan 75% van de maximaal redelijke huurprijs;
-      U woont passend in de woning. Hierbij geldt dat de woning niet meer kamers heeft dan het aantal personen + 1. Eenpersoonshuishoudens in een driekamerwoning zijn hiervan uitgezonderd;
-      Uw kale huur en huishoudinkomen moeten passend zijn voor de woning. In de tabellen hieronder kunt u zien welke grenzen voor u van toepassing zijn.

  Kale huurprijs Huishoudinkomen
1 persoon Uw kale huurprijs mag niet lager zijn dan € 619,01. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 17.000.
2 personen Uw kale huurprijs mag niet lager zijn dan € 619,01. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 26.500.
3 of meer personen Uw kale huurprijs mag niet lager zijn dan € 663,40. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 33.500.

 

  Kale huurprijs Huishoudinkomen
1 persoon Uw kale huurprijs is hoger dan € 737,14. Uw inkomen is tussen € 17.000 en € 27.000.*
2 personen Uw kale huurprijs is hoger dan € 737,14. Uw inkomen is tussen € 26.500 en € 37.000.*
3 of meer personen Uw kale huurprijs is hoger dan € 737,14. Uw inkomen is tussen € 33.500 en € 43.500.*


* Bij een lager inkomen komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging.

Wanneer u aan al deze voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen voor huurbevriezing via het onderstaande formulier.

Huurverlaging
Bij huurverlaging verlagen wij het huurbedrag tot € 736,14. Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

-      U woont in een sociale huurwoning;
-      U woont passend in de woning. Hierbij geldt dat de woning niet meer kamers heeft dan het aantal personen + 1. Eenpersoonshuishoudens in een driekamerwoning zijn hiervan uitgezonderd;
-      Uw kale huurprijs is hoger dan € 737,14;
-      Uw huishoudinkomen is niet hoger dan: € 17.000 (bij 1 persoon), € 26.500 (bij 2 personen) of € 33.500 (bij 3 of meer personen).

Wanneer u aan al deze voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen voor huurverlaging via het onderstaande formulier.

Snel naar

Pijl