Huurachterstand

Huurachterstand

Huurachterstand door de coronacrisis
Heeft u door de coronacrisis problemen met het betalen van uw huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden die er bij u en ons zijn. Hierbij passen wij maatwerk toe en zijn wij coulanter met een betalingsregeling.

Huurachterstand
Heeft u om welke reden dan ook moeite om de huur te betalen? Neem zo snel mogelijk contact op met Wonen Midden-Delfland. Samen zoeken we naar een oplossing.  

Betalingsproblemen verdwijnen in elk geval niet zomaar. Wanneer u de huur steeds niet op tijd betaalt of geen betalingsregeling met ons afspreekt, stappen wij naar de deurwaarder. Deze kosten zijn voor uw rekening en lopen snel op. En als de betaling vervolgens nog steeds achterblijft, gaan wij naar de rechter. In het ergste geval leidt zo’n stap tot de ontbinding van de huurovereenkomst. Zorg dus dat het niet zover komt.

Kijk bijvoorbeeld eens op de website van het Nibud voor tips over budgetteren en grip krijgen op geldzaken. Of vraag bij de balie naar de woonkostenkrant. De budgetwinkel of de gemeente kunnen u ook helpen.

Betalingsregeling
Aan het afsluiten van een betalingsregeling zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De looptijd bij een huurachterstand van één bruto maandhuur is maximaal zes maanden
  • De looptijd bij een huurachterstand van meer dan een maand is maximaal twaalf maanden
  • U lost minimaal € 50 per maand af
  • U zorgt dat het bedrag van de aflossing samen met de reguliere huurbetaling uiterlijk op de eerste van de maand op onze rekening staat
  • Bij het niet nakomen van de regeling vervallen de afspraken en is de openstaande achterstand geheel opeisbaar; hierover ontvangt u van ons een brief
  • Indien u de regeling niet nakomt, sturen wij de vordering door naar de deurwaarder

Meer over huurachterstand leest u hieronder. Of neem met vragen contact met ons op. Samen zetten wij de mogelijke oplossingen op een rij. Bel 
010 592 50 93 of stuur een e-mail naar info@wonenmd.nl.

Incassobeleid

Wanneer is sprake van huurachterstand? Eigenlijk al wanneer de huur op de eerste van de maand niet op de bankrekening van Wonen Midden-Delfland staat. De eerste is een harde deadline.

Om huurachterstand tegen te gaan, hanteren wij een incassobeleid. De procedure is als volgt:

10e dag van de maand: eerste aanmaning
Na tien dagen ontvangt u een eerste brief. U heeft een betalingstermijn van veertien dagen.

24e dag van de maand: tweede aanmaning
Blijft de huurbetaling nog steeds uit, dan krijgt u op de 24e een sommatie om te betalen. De termijn is ditmaal vijf dagen. Gebeurt er nog steeds niets, dan proberen wij u telefonisch te benaderen.

5e dag van de volgende maand: laatste aanmaning
U loopt inmiddels een maand achter. Wij vragen u in deze derde brief de nieuwe maandhuur binnen veertien dagen te betalen. De maand ervoor is inmiddels opeisbaar. Horen of zien wij binnen deze twee weken niets, dan schakelen wij de deurwaarder in.


Procedure deurwaarder
Ook de deurwaarder stuurt drie aanmaningen. Indien u nog steeds niet reageert, volgt een gerechtelijke procedure. De kantonrechter kan in het uiterste geval besluiten het huurovereenkomst te ontbinden. Van alle besluiten ontvangt u zelf ook een kopie.

Vertrokken huurders en huurders bedrijfsruimten
Voor de huurvordering, mutatiekosten en de afrekening service- en stookkosten volgen wij dezelfde procedure als hierboven. Na overlijden verhalen wij een eventuele vordering bij de erven. Indien de erven de nalatenschap weigeren, vragen wij hiervan een afschrift te sturen.

Voorkomen is beter dan genezen
Laten we met elkaar zorgen dat het niet zover komt. Zodra u om welke reden dan ook de huur niet kunt betalen, zijn er altijd nog andere opties. Denk aan een betalingsregeling, of begeleiding via de gemeente.  

Neem voor meer informatie contact met ons op. Bel 010 592 50 93 of stuur een e-mail naar info@wonenmd.nl.

Snel naar

Pijl