Huurdersverenigingen

Een huurdersvereniging is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de huurders behartigt. In Midden-Delfland zijn twee huurdersverenigingen actief: Huurdersvereniging Maasland
(HV Maasland) en Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
(HV Schiphoorn).  

De wet op het overleg Verhuurder-Huurder geeft de huurdersverenigingen rechten om met Wonen Midden-Delfland te overleggen over het beleid.
Wij gaan in gesprek over onder meer:

  • onderhoud en verbeteringen aan de woning en de woonomgeving
  • huurprijzenbeleid
  • de samenstelling, kwaliteit en prijs van onze diensten

Wat kan de Huurdersvereniging voor u betekenen?
Wilt u lid worden van de Huurdersvereniging?
Wanneer organiseren ze bijeenkomsten?
Al deze informatie kunt u lezen op de website van de Huurdersverenigingen.

HV Maasland

HV Schiphoorn

8 april 2020
De afgelopen maanden hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met de Huurdersverenging Maasland en de Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn over de onderlinge afspraken en samenwerking met elkaar Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een samenwerkingsovereenkomst die 7 april door alle partijen getekend is. We zijn allemaal erg blij met dit resultaat!

Snel naar

Pijl