Huurverhoging

De kale huurprijs gaat elk jaar iets omhoog. Deze eenmalige huurverhoging
gaat steeds op 1 juli in.

De overheid stelt de kaders vast en op basis van de kaders bepaalt Wonen MiddenDelfland de nieuwe huurprijs. Hierover hebben wij natuurlijk eerst overleg met de huurdersverenigingen.

Over de geplande huurverhoging ontvangt u elk jaar vóór 1 mei van ons een brief en een huurkrant en huurwijzer. Als u het niet met de verhoging eens bent, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij ons. Check eerst voor de voorwaarden de website van de Huurcommissie. Wij raden u aan wel eerst te controleren of uw bezwaar kans van slagen heeft. Dat is bijvoorbeeld niet het geval op grond van technische gebreken aan de woning.

Meer over huur en huur betalen leest u in de gelijknamige folder.

Huuraanpassing 2019

Eind april ontvangt u van ons een voorstel voor de huuraanpassing per 1 juli 2019. Van de overheid mag de huur van uw woning dit jaar met maximaal 4,1% omhoog. Wonen Midden-Delfland stemt het huurprijsbeleid af met de beide huurdersverenigingen. Wij spraken af een gematigd huurprijsbeleid toe te passen met huuraanpassingen tussen 0,50% en 3,70%. De totale huuraanpassing over 2019 bedraagt 1,8%.
Net als voorgaande jaren kijken wij naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woning. Hoe dit precies werkt kunt u teruglezen op onze bijlage welke u bij de huuraanpassing ontving.

 

Huurbevriezing of huurverlaging

Wonen Midden-Delfland past huurbevriezing toe als u meer dan 75% van de
maximaal redelijke huurprijs betaalt en u recht heeft op huurtoeslag. Uw kale huur mag niet lager zijn dan € 607,46 (1 persoon) of € 651,03 (2 of meer personen).
Huurverlaging wordt alleen toegepast als uw subsidiabele huurprijs hoger is dan € 720,42, u in een sociale huurwoning woont en recht heeft op huurtoeslag.  

Snel naar

Pijl