Klachten

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Wonen Midden-Delfland? Laat het ons zo snel mogelijk weten.  

Als er iets in de woning kapot gaat, is er geen sprake van een klacht, maar van een reparatieverzoek.  Een klacht kan gaan over de woning, de woonomgeving, het onderhoud of de manier waarop een medewerker heeft gehandeld. Of misschien heeft u geen klacht, maar een suggestie voor verbetering van de dienstverlening. Laat het ons meteen schriftelijk weten.  .

Stuur een brief met uw klacht of suggestie naar:
Wonen Midden-Delfland, afdeling klachtenafhandeling
Postbus 82
3155 ZH Maasland
Of stuur een e-mail aan: info@wonenmd.nl

Hieronder vindt u ons klachtenbeleid.

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Wij doen al het mogelijke om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Meestal komen we daar samen wel uit.
Is dat niet het geval, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. De behandeling van klachten is gratis. Op de website van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland www.gcwzh.nl vindt u meer informatie en kunt u terecht voor het klachtenformulier.
Deze commissie behandelt overigens geen klachten over de woonruimteverdeling in de regio Haaglanden. Voor dit soort klachten heeft Woonnet-Haaglanden een eigen Klachtencommissie.

Snel naar

Pijl