Klachten

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Wonen Midden-Delfland? Laat het ons zo snel mogelijk weten.  

Als er iets in de woning kapot gaat, is er geen sprake van een klacht, maar van een reparatieverzoek.  Een klacht kan gaan over de woning, de woonomgeving, het onderhoud of de manier waarop een medewerker heeft gehandeld. Of misschien heeft u geen klacht, maar een suggestie voor verbetering van de dienstverlening. Laat het ons meteen schriftelijk weten.

Stuur een brief met uw klacht of suggestie naar:
Wonen Midden-Delfland, afdeling klachtenafhandeling
Postbus 82
3155 ZH Maasland
Of stuur een e-mail aan: info@wonenmd.nl

Hieronder vindt u ons klachtenbeleid.

Komen we er samen niet uit?

We doen er al het mogelijke aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Meestal komen we daar samen wel uit. Maar is dit niet het geval, dan kunt u hieronder lezen bij welke instantie u terecht kunt met uw klacht.

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH)
Heeft u een klacht over Wonen Midden-Delfland? Dan willen we daar graag met u over in gesprek, om te kijken of we er samen uitkomen. Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Of komen we er samen écht niet uit? Dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie bij wie u geschillen over ons handelen kunt melden. Voorwaarde is dat wij dan wel eerst de gelegenheid moeten krijgen om een besluit te nemen over het geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen. Meer informatie staat op KCWZH

Huurcommissie
Klachten over ernstig achterstallig onderhoud, de huurprijs of servicekosten kunt u voorleggen aan de Huurcommissie. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Lees meer op www.huurcommissie.nl

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling
Tot slot is er de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden. Deze instantie behandelt klachten over de woonruimteverdeling. Meer weten? Kijk op www.woonnet-haaglanden.nl

 

Snel naar

Pijl