Leefbaarheidsbudget

In Maasland, Schipluiden én Den Hoorn stellen de huurdersverenigingen een budget beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten.

Voor prettig wonen is meer nodig dan een goede woning. Wij stimuleren u ideeën aan te dragen die bijdragen aan de leefbaarheid van uw directe woonomgeving. Heeft u een goed idee? U kunt uw plan indienen via info@wonenmd.nl, onder vermelding van ‘Plan leefbaarheid’. Wij sturen het vervolgens door naar de huurdersvereniging die in uw woonplaats actief is.
U mag het natuurlijk ook bij ons op kantoor langsbrengen, of bij de huurdersvereniging in uw woonplaats.

Meerdere bewoners moeten achter het plan staan, dus het heeft alleen zin wanneer u het indient namens een groep bewoners of de huurdersvereniging.

Voorwaarden
De begroting van de huurdersverenigingen voor het volgende jaar sluit op 1 oktober. Daarom vragen wij u het plan voor 1 oktober in te dienen. Ook moet uw plan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw plan wordt gedragen door meerdere bewoners
  • Het draagt bij aan de verbetering van de directe omgeving van uw wooncomplex
  • De verbetering is structureel, het gaat bijvoorbeeld om meer contact met buren of een schone buitenruimte
  • U en uw medebewoners dragen zelf bij aan de uitvoering en bewaken het vervolg
  • De maatregelen vallen niet onder de reguliere onderhoudswerkzaamheden

Termijn
U krijgt binnen zes weken een reactie op uw plan. 

Snel naar

Pijl