Op zoek naar een vrijesectorwoning?

Wij bieden diverse duurdere appartementen en eengezinswoningen aan. De aanvangshuur van de appartementen is € 781,81 en van de eengezinswoningen maximaal € 885,95. De genoemde bedragen zijn overigens exclusief servicekosten.

Ik wil graag een vrijesectorwoning huren. Wat moet ik doen?
Staat u nog niet ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? Schrijf u dan eerst via woonnet-haaglanden.nl in als woningzoekende. Bij de inschrijving maakt u een zoekprofiel aan. Het systeem maakt vervolgens steeds een melding aan als er een woning beschikbaar komt die voldoet aan uw zoekprofiel. Wij adverteren de vrijkomende vrijesectorwoningen namelijk altijd op woonnet-haaglanden.nl. Bent u ingeschreven, dan mag u direct op de woning reageren.

Kom ik in aanmerking voor een vrijesectorwoning?
In de advertentie vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor de woning in aanmerking te komen. Het gaat hierbij vooral om huishoudgrootte en (verzamel)inkomen. Bij 1-persoonshuishoudens mag het inkomen niet lager zijn dan € 39.055 en niet hoger dan € 58.582. Bij meerpersoonshuishoudens ligt dit tussen de € 39.055 en € 68.582. Kortom: met een lager of hoger (verzamel)inkomen komt u niet in aanmerking voor een vrijesectorwoning.

Hoe vindt toewijzing plaats?
Voor huurwoningen in de vrijesector geldt een vrij toewijzingsbeleid. De regelgeving voor verhuur van sociale woningen is hierop dus niet van toepassing. Wél hebben wij met de gemeente en huurdersverenigingen bepaalde prestatieafspraken gemaakt. Volgens deze afspraken geldt de volgende rangorde voor het toewijzen van de woningen:

doorstromers die een huurwoning van Wonen Midden-Delfland achterlaten
overige inwoners van Midden-Delfland
overige woningzoekenden
 

Zijn er meerder kandidaten binnen de rangorde, dan geldt de inschrijfduur bij Woonnet Haaglanden.

Verder nog vragen?
Onze verhuurconsulente beantwoordt graag al uw vragen.

 

Snel naar

Pijl