Organisatie

Organisatie
De organisatie van Wonen Midden-Delfland bestaat uit een directeur-bestuurder, een Raad van Commissarissen en een groep gedreven medewerkers.

Huisregels
Wij willen u graag helpen in een rustige, prettige sfeer. Daarom hanteren wij enkele huisregels voor bezoeken aan ons kantoor. Deze regels gelden natuurlijk evengoed voor onze medewerkers.

Klokkenluidersregeling
Voor onze medewerkers is een meldregeling misstanden opgesteld. Zo kunnen zij zonder problemen melding doen bij eventuele vermoedens van misstanden bij Wonen Midden-Delfland. De regeling biedt de melder bescherming en geeft handvatten voor de melding en de mogelijke opvolging.

Meldpunt integriteit
Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunnen huurders en anderen terecht met signalen over mogelijke fraude of zelfverrijking van corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Het meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Het meldpunt is niet bedoeld voor algemene klachten of klachten over onderhoud. Die mag u direct aan ons melden. En bent u van mening dat er zaken niet door de beugel kunnen? Probeer dan eerst met ons in gesprek te gaan.  

Snel naar

Pijl