**Persbericht** Alle woningen in de Kreek verhuurd

EERSTE CITTASLOW WOONWIJK IN MIDDEN-DELFLAND EEN FEIT

Wonen Midden-Delfland (WMD) investeert in betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs. Begin 2020 kwamen 24 woningen in De Kreek in Den Hoorn in de verhuur, en eind 2020 is begonnen met het verhuren van de overige 40 woningen. Dit gebeurde in fasen en deze maand zijn van bijna alle woningen de sleutels inmiddels overgedragen aan de nieuwe bewoners.

De Kreek is een cittaslow woonwijk. De wijk kenmerkt zich door veel groen en water. Er is ruim aandacht besteed aan duurzaamheid, biodiversiteit en het voorkomen van wateroverlast. De cittaslow-gedachte vormt de basis voor het beleid van de gemeente Midden-Delfland en is ook door Wonen Midden-Delfland omarmd.

Doorstroming

Bij het toewijzen van de woningen in De Kreek heeft Wonen Midden-Delfland zoveel mogelijk mensen laten doorstromen. Dat wil zeggen dat huurders die bijvoorbeeld te klein woonden, de gelegenheid kregen de overstap te maken naar een meer passende woning.

 

 

 

 


Inrichting buitengebied

Bij het realiseren van de nieuwbouw in De Kreek in Den Hoorn is door de gemeente Midden-Delfland veel aandacht besteed aan de inrichting van het buitengebied. Zo zijn er wadi’s aangelegd (systeem voor afvoer en opvang van hemelwater) en er zijn groene parkeerplaatsen.

Plannen 2021

Nu de nieuwbouw in De Kreek is gerealiseerd en toegewezen, richt Wonen Midden-Delfland zich op de turn key afname van zes nieuwbouwwoningen aan de Huis te Veldelaan in Maasland. En daarnaast staat het verder verduurzamen van het woningbezit op het programma.

Snel naar

Pijl