Service- en Rioolontstoppingsfonds

De ene huurder is in de praktijk handiger dan de ander. Toch wordt van u als huurder verwacht dat u een aantal reparaties in de woning zelf uitvoert.

De deurbel repareren of een scharnier vervangen zijn klusjes die makkelijk zijn voor mensen met twee rechterhanden. Voor een ander zijn ze soms wat lastiger. In de praktijk betekent dit dat u afhankelijk bent van een handige buurman of kennis. Of dat u een aannemer of loodgieter moet inhuren, vaak tegen hoge kosten. Uurlonen van meer dan € 40,- zijn tegenwoordig heel normaal.  

Lid worden van ons Servicefonds
Om die reden geven wij u de mogelijkheid lid te worden van het Servicefonds. Voor slechts € 4,14 per maand mag u voor een aantal reparaties een beroep op Wonen Midden-Delfland doen. Zodra u lid wordt bij het aangaan van de huurovereenkomst, bespaart u zich het entreegeld. Anders betaalt u eenmalig € 22,50.

Klik op de pijltjes hiernaast voor informatie over onderhoud en reparaties en het aanmelden voor het Servicefonds.

Lid worden van ons Rioolontstoppingsfonds
Vanaf 1 juli 2021 valt rioolontstopping niet meer onder het Servicefonds, maar gaat u hier apart voor betalen. Was u vóór 1 juli 2021 (geen) lid van het Servicefonds, dan bent u ook (geen) lid van het Rioolontstoppingsfonds. U kunt vanaf nu apart lid worden van het Service- of Rioolontstoppingsfonds. Zodra u lid wordt bij het aangaan van de huurovereenkomst, bespaart u zich het entreegeld. Anders betaalt u eenmalig € 22,50.
Voor slechts € 0,36 per maand wordt u al lid. Hiervoor worden reparaties uitgevoerd zoals het vervangen van afvoersifons, doucheputdeksels en het ontstoppen van binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen.

Klik op het pijltje hiernaast voor het aanmelden van het Rioolontstoppingsfonds.

Snel naar

Pijl