(Service)kosten

Servicekosten

De huur die u maandelijks aan Wonen Midden-Delfland betaalt, bestaat uit een huurdeel (kale huur) en een deel servicekosten.

Servicekosten zijn de kosten die u betaalt voor bijvoorbeeld de verlichting in de algemene ruimten. En gezamenlijke voorzieningen zoals liftonderhoud, tuinonderhoud en schoonmaken. Deze kosten brengen wij als voorschot in rekening. Jaarlijks krijgt u van ons een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten, waarna wij het te veel of te weinig betaalde bedrag met u verrekenen. Na een huuropzegging ontvangt u binnen zes maanden een eindafrekening.

Verschil in kosten
De servicekosten voor een flat zijn anders dan voor een eengezinswoning. Voor flats geldt namelijk dat alle flatbewoners gezamenlijk betalen voor de elektra van de gemeenschappelijke ruimten (galerij, hal, bergingsgangen). En eveneens voor het schoonhouden van het trappenhuis.  

Kijk voor uitgebreide informatie in de folder huur en huur betalen.

Verzekeringen

Voor al onze woningen sluit Wonen Midden-Delfland als eigenaar een opstalverzekering af.

De woning is dan verzekerd tegen schade door brand, storm en inbraak.

U verzekert inboedel en WA
Eventuele schade aan de binnenkant of aan uw eigen spullen, verzekert u zelf. We raden u dan ook aan een inboedelverzekering af te sluiten. Een WA-verzekering mag ook niet ontbreken. Schade die door uw toedoen (of door huisdieren, familie en vrienden) ontstaat, is dan gedekt. 

Denk aan schade aan deuren of de lift. U kunt de schade zelf declareren bij uw WA-verzekeraar. Meldt u het wel aan ons wanneer er iets gebeurt? Zo kunnen wij het samen netjes afhandelen.

Glasverzekering
Voor glasschade hebben wij een glasverzekering afgesloten. U betaalt hiervoor via de servicekosten. Onder de verzekering vallen het licht doorlatende glas in ramen en deuren. Wat niet is gedekt, is het glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.

Glasschade mag u rechtstreeks melden bij:
de Samenwerkende glasverzekering, 0800 022 61 00

Telefoonnummers voor melden glasschade VvE woningen:
-VvE Drogerij en Singelhof: de Glaslijn, 0800 020 80 70
-De overige VvE's: Midglas, 0800 020 50 50

Warmtewet

Sinds de komst van de Warmtewet in Midden-Delfland betaalt u als huurder nooit meer voor de levering van de warmte dan de maximumprijs.

Heeft u een woning met stadsverwarming, blokverwarming of collectieve duurzame warmte zoals warmte-koudeopslag of een collectieve warmtepomp? In die gevallen bestaat er een maximumtarief voor de warmte die u afneemt, in plaats van een afrekening van de kosten. Als de werkelijk gemaakte verwarmingskosten in een complex hoger zijn dan de maximumprijs, komen deze extra kosten voor rekening van de warmteleverancier. De warmtewet beschermt u beter tegen:

  • Te hoge tarieven
  • Onacceptabele storingen
  • Onduidelijke regels van uw warmteleverancier

De afrekening via de Warmtewet vindt jaarlijks plaats. De afrekening komt binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar. Volgens de Warmtewet mag Wonen Midden-Delfland drie soorten kosten in rekening brengen: de kosten voor het vastrecht, het verbruik van warmte (variabel deel) en de afrekening. Het maximumtarief wordt vastgesteld door een onafhankelijke instantie, de autoriteit consument en markt. Het tarief geldt voor het hele jaar en mag tussentijds niet wijzigen. 

Snel naar

Pijl