Urgentie

Wanneer u door een noodsituatie op korte termijn dringend een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt u voorrang bij het reageren op woningen.

Huurt u geen corporatiewoning maar wilt u urgentie aanvragen? U kunt terecht bij een van de corporaties in uw gemeente.

In Midden-Delfland vraagt u urgentie aan bij ons. Wij dienen uw aanvraag in bij een onafhankelijke adviescommissie van de gemeente. Deze commissie boordeelt of u in aanmerking komt en adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit.

Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan alle voorwaarden:

  • u bent ouder dan 18 jaar of een minderjarige moeder;
  • u hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument;
  • u verkeert in een noodsituatie waardoor u binnen drie maanden andere woonruimte nodig heeft;
  • u heeft geen andere mogelijkheid om uw woonprobleem op te lossen;
  • u bent niet door eigen schuld of toedoen in de huidige noodsituatie terechtgekomen;
  • u voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning.

 Is uw aanvraag toegekend, dan wordt dit aangepast op uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden en kunt u met voorrang reageren.

Neem eerst contact op
Neem vooral eerst contact met ons op wanneer u in Midden-Delfland urgentie wilt aanvragen. Samen bekijken wij of de aanvraag zinvol is. Bel 010 592 50 93 of stuur een e-mail naar info@wonenmd.nl.

Bekijkt u ook eerst de urgentiefolder waarin onder andere de procedure, voorwaarden en kosten voor het aanvragen staan vermeld.

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan!
Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om een urgentieverklaring voor u aan te vragen. Deze partijen horen niet bij de woningcorporatie of de gemeente.

Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij Wonen Midden-Delfland terecht en wordt niet sneller of anders behandeld. Wél betaalt u extra kosten aan de tussenpartij voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten. Wij adviseren u daarom een aanvraag voor een urgentieverklaring altijd zelf in te dienen bij Wonen Midden-Delfland. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met ons, we helpen u graag.

Snel naar

Pijl