Werken bij

Vacature leden Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling

De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties in de regio Haaglanden en Woonnet Haaglanden (SVH) op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Klachten over de woonruimteverdeling worden door deze commissie in behandeling genomen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het weigeren van een kandidaat voor een woningaanbieding, een opgelegde sanctie of het uitschrijven van de woningzoekende. De Regionale Klachtencommissie behandelt geen klachten over het gedrag van corporatiemedewerkers. Daarvoor hebben de corporaties een Geschillencommissie. Ook horen klachten over de uitwerking van de urgentieregeling niet thuis bij deze commissie. Daarvoor moet een bezwaar worden ingediend bij de gemeentelijke beroep- en bezwaarcommissie.

Zeventien corporaties die in de regio Haaglanden werkzaam zijn, zijn aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie[1]. De commissie bestaat uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. De zittingstermijn is drie jaar, de verwachte inzet is 4 uur per maand. De zittingstermijn kan éénmaal worden verlengd. 

Wegens het vertrek van twee leden is de Regionale Klachtencommissie:

Per 1 januari 2021 op zoek naar twee nieuwe, enthousiaste leden voor de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling (RKWH).

Snel naar

Pijl