Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws en publicaties Laatste nieuws Bouwstroom Haaglanden, een van de oplossingen voor wooncrisis in Haaglanden

Bouwstroom Haaglanden, een van de oplossingen voor wooncrisis in Haaglanden

Leestijd: 3 min

 

De woningcorporaties in de regio Haaglanden willen met slimme bouwoplossingen sneller woningen realiseren. Dit krijgt vorm in het project ‘Bouwstroom Haaglanden’. Op 27 september is hiervoor symbolisch de intentieverklaring ondertekend door 12 bestuurders van woningcorporaties in de regio Haaglanden.

Met de Bouwstroom Haaglanden komen de woningcorporaties in actie. Het doel van de Bouwstroom Haaglanden is dat er sneller en meer betaalbare huizen beschikbaar komen. Lucas de Boer, bestuurslid SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) en trekker van Bouwstroom Haaglanden: “Door in een Bouwstroom samen te werken met gemeenten en corporaties, wordt het mogelijk om in vrijwel alle marktsegmenten sneller en goedkoper nieuwbouw te realiseren”. Conceptueel en industrieel bouwen bieden een oplossing. De woningzoekenden zijn zo sneller geholpen aan een woning die voor hen als thuis voelt.

Laat die bouwkranen maar komen

SVH-voorzitter Mohamed Baba: “Ik geloof dat een fijn thuis de basis is voor een goed leven. Ik kom veel in de wijk en praat met bewoners, met woningzoekenden. Veel te veel mensen hebben geen fijn thuis. Als woningcorporaties in de regio Haaglanden slaan we de handen ineen. Ondanks de moeilijke omstandigheden, tonen wij lef en bestuurlijke doorzettingskracht. Wij geven thuis. Daar hebben we de gemeenten in regio Haaglanden en marktpartijen keihard bij nodig. Onze samenwerking en ambitie gaan ver. Versneld qua productie, versimpeld qua vergunningen en procedures, verdraaid goed van kwaliteit en verrassend betaalbaar. Laat die bouwkranen maar komen!”

De wooncrisis is te groot om niets te doen

Zeker in de regio Haaglanden is de woningnood groot. Woningzoekenden staan gemiddeld ruim 6 jaar ingeschreven voordat zij een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Met meer dan 160.000 ingeschreven woningzoekenden en slechts 8.000 verhuringen per jaar staat vast dat de woningnood groot is. Corporaties maken afspraken met gemeenten, provincie en de huurdersorganisaties over het toevoegen van sociale huurwoningen in de regio.

Tempo van bouwen moet omhoog

Lucas de Boer: “Niet alleen het ontbreken van voldoende personeel in de bouw, de schaarste aan grondstoffen en de grote vraag veroorzaken hoge bouwkosten, maar ook de manier waarop we nu vaak nog bouwen speelt een rol bij die kosten”. De opgave is groot, het tempo van bouwen moet omhoog en er is beperkte investeringscapaciteit bij de corporaties. Dit zorgt ervoor dat we naar andere manieren kijken om de opgave in te vullen. Eén van de manieren is het bundelen van de inkoop in een Bouwstroom. De 12 corporaties werken in dit project samen met de Provincie Zuid-Holland.

Bouwstroom Haaglanden

Op 30 september heeft de verstedelijkingsalliantie plaatsgevonden. Mohamed Baba en Lucas de Boer hebben tijdens de verstedelijkingsalliantie de Bouwstroom Haaglanden als gezamenlijk project geïntroduceerd en hun inzet kenbaar gemaakt. Ook de Provincie bekrachtigt hun deelname en steunt de woningcorporaties met dit project.