Welkom Over ons Nieuws en publicaties Laatste nieuws Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Leestijd: 2 min

 

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat heel veel mensen op de vlucht zijn. Veel mensen willen iets betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne en dat is hartverwarmend.

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Het kabinet heeft aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven om op korte termijn onderdak te bieden aan tweeduizend gevluchte Oekraïners.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Wonen Midden-Delfland is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Wij zijn op dit moment met de gemeenten uit ons werkgebied in gesprek over opvang. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om mee te denken en te doen om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we wél benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van Wonen Midden-Delfland is en blijft.

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we zoeken naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen en locaties waar tijdelijke woningbouw mogelijk is.

Wat kunt u doen?

Als u iemand wilt opvangen, vrijwilligerswerk wilt doen of iets anders wilt betekenen, neem dan contact op met Vluchtelingenwerk Nederland. Zij spelen een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen en kunnen u informeren over wat u kunt doen.

Als huurder staat het u vrij om tijdelijk iemand op te vangen. Hoewel helpen hartverwarmend is, is het ook goed om te bedenken welke impact dit heeft op uw eigen woon- en leefsituatie. Het kan voor een langere tijd zijn en dit kan consequenties hebben voor uw huursituatie. Ook hier kunt u meer informatie over vinden op de website van Vluchtelingenwerk.