Huur opzeggen

Stap

1

Minimaal 1 maand van tevoren

We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe bewoner kunt u onderling zaken afstemmen en overname regelen.

De huur van uw woning kunt u elke dag opzeggen. U heeft een maand opzegtermijn. Die begint de eerste werkdag nadat wij uw opzegging ontvangen. De huurovereenkomst eindigt precies een maand later. De laatste huurdag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen. De huurovereenkomst eindigt de eerstvolgende normale werkdag.

U kunt de huur opzeggen via onderstaande button.

Huur opzeggen

Stap

2

Eerste woningopname

Na ontvangst van de huuropzegging nemen wij telefonisch contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor de eerste woningopname. 

Bij de eerste woningopname bekijken we of het huis in goede staat is en of er veranderingen zijn aangebracht. We geven aan hoe de woning opgeleverd moet worden.

Stap

3

Nieuwe bewoners en overname

Overname van spullen is alleen mogelijk als er tijdig een nieuwe huurder bekend is. Bij een huuropzegging ontvangt u een formulier waarop u afspraken over de overname kunt vastleggen.

Stap

4

Sleutels inleveren

U levert de sleutels van de woning, berging en (eventuele) brievenbus tijdens de eindopname bij onze medewerker in. U mag ze ook op de laatste dag van het huurcontract vóór 9.00 uur ’s morgens afgeven op het kantoor van Wonen Midden-Delfland.

Stap

5

Eindopname

De eindopname volgt als de woning helemaal leeg is. De medewerker controleert of alle afspraken zijn nagekomen en of er nog nieuwe gebreken zijn.

Stap

6

Eindafrekening

U ontvangt van ons een vertreknota waarop de eindafrekening staat. Openstaande bedragen worden altijd met de eindafrekening verrekend. Dit laatste geldt voor eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). En ook voor de verrekening van kosten als de woning niet niet volgens afspraak is opgeleverd. 

Direct naar:
Folder Huur opzeggen Formulier huuropzegging door één van de huurders