Huur opzeggen

Stap

1

Huur opzeggen

We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. 

De huur van uw woning kunt u elke dag opzeggen. U heeft een maand opzegtermijn. Die begint de eerste werkdag nadat wij uw opzegging ontvangen. De huurovereenkomst eindigt precies een maand later. De laatste huurdag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen. De huurovereenkomst eindigt de eerstvolgende normale werkdag.

U kunt de huur opzeggen via onderstaande button.

Huur opzeggen

Stap

2

Voorinspectie

Na ontvangst van de huuropzegging nemen wij telefonisch contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor de voorinspectie. 

Bij de voorinspectie bekijken we of het huis in goede staat is en of er veranderingen zijn aangebracht. We geven aan hoe de woning opgeleverd moet worden.

Stap

3

Adverteren woning en bezichtigen

Wij adverteren uw woning op www.woonnet-haaglanden.nl. Wij vragen uw medewerking om de mogelijke nieuwe huurder de woning te laten bezichtigen. 

Stap

4

Eindinspectie en sleutels inleveren

De eindinspectie volgt als de woning helemaal leeg is. De medewerker controleert of alle afspraken zijn nagekomen en of er nog nieuwe gebreken zijn. 

U levert de sleutels van de woning en eventuele andere bijbehorende sleutels tijdens de eindinspectie bij onze opzichter in. 

Stap

5

Eindafrekening

U ontvangt van ons een vertreknota waarop de eindafrekening staat. Openstaande bedragen worden altijd met de eindafrekening verrekend. Dit laatste geldt voor eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). En ook voor de verrekening van kosten als de woning niet volgens afspraak is opgeleverd. 

Direct naar:
Formulier huuropzegging door één van de huurders