Stap 4: Eindinspectie en sleutels inleveren

Eindinspectie en sleutels inleveren

De eindinspectie volgt als de woning helemaal leeg is. De medewerker controleert of alle afspraken zijn nagekomen en of er nog nieuwe gebreken zijn.

U levert de sleutels van de woning en eventuele andere bijbehorende sleutels tijdens de eindinspectie bij onze opzichter in.